GENERALNO FINANSIJE

FINANSIJSKA PISMENOST

Finansijska pismenost podrazumijeva da osoba uspješno ovlada vještinom razumijevanja funkcionisanja toka novca, da uz pomoć nje zna gdje da do novca dođe, na koji način da ga potroši i kako da ga uloži.

MOJE FINANSIJE

Ako vam otprilike trećina novca mjesečno nekako odleti iz novčanika, a da vam uopšte nije jasno kako se to desilo i gdje je taj novac otišao – to je poprilično siguran znak da treba da se pozabavite bilježenjem svojih prihoda i troškova.

ŠTEDNJA

Štednja nije škrtarenje – ona ne podrazumijeva da se svakog dana odreknete sitnih zadovoljstava koje život znače – ali podrazumijeva da planirate troškove i budete spremni na nepredviđene stvari.

BANKA I JA

Jedan od bitnih koraka u postajanju finansijski pismenim je poznavanje određenih termina iz bankarskog
svijeta…