GENERALNO FINANSIJE

BANKA I JA

Jedna od bitnih koraka u postajanju finansijki pismenim je poznavanje određenih termina iz bankarskog svijeta. Prvi termin sa kojim ćete se sigurno susresti je: TEKUĆI RAČUN!

Tekući račun je bankovni račun koji vam omogućava da pristupite bankovnim uslugama poput primanja novca za stipendiju, plaćanje računa itd.

E sad, hoće tetka iz Njemačke da vam uplati uplati pare. Uplate iz inostranstva se vrše na račun koji se zove devizni račun.

Pored deviznog i tekućeg, za novac koji uštediš možeš da otvoriš i štedni račun.

Treba da znate da banka u kojoj otvarate račun naplaćuje uslugu održavanja tog računa svaki mjesec. Preporučujemo vam da se prije nego se odlučite za otvaranje računa u nekoliko banaka raspitate koje su vam najpovoljnije opcije.

Život jedne kartice...

Da bi pristupili novcu na svom bankovnom računu, banka vam izdaje karticu.

Jedna zanimljivost:

Prvo je postojala kreditna kartica, a debitne su uvedene mnogo kasnije! Dakle, ako ćemo bukvalno: prvo smo počeli da se zadužujemo, a tek kasnije da plaćamo novcem koji već imamo.

Važne napomene o karticama

Ne ostavljajte karticu van svog vidokruga. Između ostalog, na njoj se nalaze svi brojevi koji se koriste prilikom plaćanja na Internetu, i njih druga lica ne treba da imaju.

Trgovcu ne dozvolite da karticom rukuje bez vašeg prisustva. PIN nikada nemojte zapisivati na kartici i uvijek ga unosite lično, po mogućnosti diskretno. Nemojte ga diktirati trgovcu ili trgovkinji.

Obavezno uzmite slip kojim se potvrđuje da je transakcija obavljena. Naročito je važno da uzmete slip ukoliko je transakcija bila neuspješna – to se rijetko dešava, ali u tom slučaju slip je koristan dokaz ako je došlo do greške u okviru POS mreže.

Sjetite se da povremeno provjerite transakcije obavljene karticom.

Elektronsko i mobilno bankarstvo

Danas u svijetu mnogo ljudi koriste elektronsko i mobilno bankarstvo.

Ukratko, sve završite a da ne priđete banci! A za mobilno vam čak ne treba ni laptop, samo mobilni telefon i aplikacija preko koje možete da:

– uplatite dopunu za mobilni
– naručite klopu
– uplatite mjesečnu pretplatu za Netflix
– dobijete obavijest da vam je legla stipendija

I još mnogo toga… 🙂

ČESTITKE!  Završili ste kurs generalne finansijske pismenosti. A sada mali super KVIZ sa samo 6 pitanjaca za certifikat!

POJMOVNIK

Spisak svih tvojih prihoda i rashoda

Ukupan novac koji trebate odvojiti u vašem budžetu: neto iznos (koji je osoba koju ste angažovali tražila za uslugu) plus porez koji se plaća državi. (Za tačnu kalkulaciju konsultovati Genesis kancelariju). 

Račun koji ku banci ima fizička ili pravna osoba, a jedina je razlika naspram primjerice tekućeg računa to to je devizni u stranoj valuti.

Elektronsko bankarstvo sistem koji omogućava da se putem Interneta pristupi banci nezavisno od vremena rada banke, 24 časa dnevno.

Faktura ili račun je poslovni dokument izdat od strane prodavca kupcu.

Fiskalni račun je račun koji dobijamo pri kupovini neke robe. 

 Grant (ili grantna sredstva) je novac koji služi isključivo za realizaciju planiranih aktivnosti, a koji vam daje neka organizacija, donator ili sponzor.

Finansijska pismenost podrazumijeva da osoba uspješno ovlada vještinom razumijevanja funkcionisanja toka novca, da uz pomoć nje zna gdje da do novca dođe, na koji način da ga potroši i kako da ga uloži.

Mobilno bankarstvo odnosi se na koritenje pametnog telefona za obavljanje internetskog bankarstva.

Novac koji osoba koju ste angažovali (psiholog, ljekar, glumac, i sl.) na kraju primi na svoj bankovni račun nakon obavljenog posla. Ali to nije iznos koji trebate odvojiti u svom budžetu! Iznos koji trebate odvojiti zovemo bruto.

Potrošačku korpe čine minimalni troškovi života četvoročlane porodice (roditelji i dvoje djece) pod pretpostavkom da je jedno dijete srednjoškolac, a drugo osnovac. Pokrivenost potrošačke korpe prosječnom platom je 46,22%.

Svako primanje u vidu novca ili robe.

Svaki trošak ili izdatak koji imaš.

Štednja znači čuvanje i odlaganje materijalnih dobara i novca.

Račun s posebnom namjenom da pomogne klijentu banke da na njemu sklaqdišti/čuva odnosno štedi novac.

Račun koji u banci ima fizičko ili pravno lice.

Zvaničan i potpisan i obavezujući dogovor koji postiže dvoje ili više ljudi.