GENERALNO FINANSIJE

FINANSIJSKA PISMENOST

Neko za finansijsko rukovanje ima urođeni dar, ali kako to ne može imati svako, finansijska pismenost omogućava da svima bude dostupan pametan način rukovanja novcem.

Zašto je važno biti finansijski pismen/a?

Kroz razvoj društva, ljudi su postali svjesni da nije dovoljno samo zaraditi a isto tako nije dovoljno ni samo “obrnuti” novac, već je važno znati kako njime upravljati ili raspolagati. Zbog toga raste svijest i potreba za finansijskim opismenjivanjem.

Neko za finansijsko rukovanje ima urođeni dar, ali kako to ne može imati svako, finansijska pismenost omogućava da svima bude dostupan pametan način rukovanja novcem i vještine koje će im biti značajne kako njima ne bi moglo da se manipuliše.

Koje su karakteristike finansijski mudre osobe?

Edukuje se o trošenju novca.

Prati svoje troškove.

Ne troši više nego što zarađuje.

Štedi novac.

Završili ste kviz? Odlično, idemo dalje učiti skupa na temu Moje finansije!

POJMOVNIK

Spisak svih tvojih prihoda i rashoda

Ukupan novac koji trebate odvojiti u vašem budžetu: neto iznos (koji je osoba koju ste angažovali tražila za uslugu) plus porez koji se plaća državi. (Za tačnu kalkulaciju konsultovati Genesis kancelariju). 

Račun koji ku banci ima fizička ili pravna osoba, a jedina je razlika naspram primjerice tekućeg računa to to je devizni u stranoj valuti.

Elektronsko bankarstvo sistem koji omogućava da se putem Interneta pristupi banci nezavisno od vremena rada banke, 24 časa dnevno.

Faktura ili račun je poslovni dokument izdat od strane prodavca kupcu.

Fiskalni račun je račun koji dobijamo pri kupovini neke robe. 

 Grant (ili grantna sredstva) je novac koji služi isključivo za realizaciju planiranih aktivnosti, a koji vam daje neka organizacija, donator ili sponzor.

Finansijska pismenost podrazumijeva da osoba uspješno ovlada vještinom razumijevanja funkcionisanja toka novca, da uz pomoć nje zna gdje da do novca dođe, na koji način da ga potroši i kako da ga uloži.

Mobilno bankarstvo odnosi se na koritenje pametnog telefona za obavljanje internetskog bankarstva.

Novac koji osoba koju ste angažovali (psiholog, ljekar, glumac, i sl.) na kraju primi na svoj bankovni račun nakon obavljenog posla. Ali to nije iznos koji trebate odvojiti u svom budžetu! Iznos koji trebate odvojiti zovemo bruto.

Potrošačku korpe čine minimalni troškovi života četvoročlane porodice (roditelji i dvoje djece) pod pretpostavkom da je jedno dijete srednjoškolac, a drugo osnovac. Pokrivenost potrošačke korpe prosječnom platom je 46,22%.

Svako primanje u vidu novca ili robe.

Svaki trošak ili izdatak koji imaš.

Štednja znači čuvanje i odlaganje materijalnih dobara i novca.

Račun s posebnom namjenom da pomogne klijentu banke da na njemu sklaqdišti/čuva odnosno štedi novac.

Račun koji u banci ima fizičko ili pravno lice.

Zvaničan i potpisan i obavezujući dogovor koji postiže dvoje ili više ljudi.