UPSHIFT u BiH implementira

Genesis Project, Banjaluka

Donatori UPSHIFT programa u BiH

UNICEF BiH

Dijalog za budućnosti

Prvi i drugi eUPSHIFT – ostvaren je u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: unaprijeđenje dijaloga i društvene kohezije u, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji provode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).

Kraljevina Švedska

Treći i četvrti eUPSHIFT – ostvaren je uz finansijsku podršku Kraljevine Švedske 

USAID

Peti i šesti eUPSHIFT – provodi se u partnerstvu sa UNICEF BiH, a uz finansijsku podršku USAID-a u BiH kroz projekat “Jačanje zdravstvene i socijalne zaštite u BiH u odgovoru na COVID-19”

Partneri UPSHIFT programa u BiH

Naučno-umjetničko udruženje Laboratorium

Prvi i drugi eUPSHIFT – implementiran je od strane Laboratorium, Tuzla

Digitalizuj.me

Kreaktivacija

“Kreaktivacija” je Program za mlade United Nations in Montenegro

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Herceg-bosanske županije

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona

Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke

Prijatelji UPSHIFT programa u BiH

JU Osnovna škola „Ivo Andrić“ Banjaluka
JU Osnovna muzička škola "Bugojno"
JU Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“ Gojevići, Fojnica
JU IV Osnovna škola Mostar
Osnovna škola Petra Bakule, Mostar
JU Srednja tekstilna i poljoprivredna škola, Mostar
Srednjoškolski centar "Pero Slijepčević", Gacko
Srednja tehnička škola “Hasib Hadžović”, Goražde
Osnovna škola fra Miroslava Džaje, Kupres
JU Osnovna škola “Đorđo Panzalović” Osinja
Srednja škola za saobraćaj i komunikacije, Sarajevo
Srednja škola metalskih zanimanja, Sarajevo
Srednja škola primjenjenih umjetnosti Sarajevo
Srednja građevinsko-geodetska škola, Sarajevo
Treća gimnazija, Sarajevo
Gimnazija “Obala” Sarajevo
Osnovna škola Crnići, Stolac
Mješovita srednja tehnička škola Travnik
Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj", Trebinje
JU Srednja elektrotehnička škola Tuzla
Medresa “Osman-ef. Redžović”, Visoko
JU Tehnička škola Zenica

Prijatelji UPSHIFT programa u BiH

Američki kutak Banjaluka
Centar za edukaciju ABF Busovača
Udruženje Most, Gradiška
Udruga Pravi Put, Grude
JU "Dom kulture Jajce" Jajce
Centar za Obrazovanje i Druženje (COD) Jajce
Udruga mladih ''Korak", Brnjaci, Kiseljak
JU Biblioteka Kladanj
Omladinski centar Prnjavor
Američki kutak Sarajevo
Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu, Sarajevo
Udruženje građana “C.E.Z.A.R.“, Srbac
Američki kutak Tuzla
Udruženje građana Informativni centar za osobe sa invaliditetom "Lotos", Tuzla
Udruženje "Pozorište mladih Tuzle" - Volonterski tim Mladih
Udruženje Kuća plamena mira, Tuzla
VUM - Vir udruga mladih
Američki kutak Zenica
Omladinsko udruženje REaktiv, Zenica
JU BKC Živinice
JU Gradska biblioteka Živinice

Prijatelji UPSHIFT programa u BiH

Knjižara Kultura, Banjaluka
3TDent, Banjaluka
Mistral, Sarajevo
Restoran "DM" Tuzla, Dramar centar