UPSHIFT program u BiH

UPSHIFT je inovativni program za adolescente nastao u UNICEF-ovoj Kancelariji za inovacije koji osnažuje mlade da postanu aktivni društveni inovatori i preduzetnici. Od 2019. godine, mladi u Bosni i Hercegovini učestvuju u eUPSHIFT radionicama širom zemlje. Implementaciju UPSHIFT programa u BiH do sada su podržali Dijalog za budućnost (UNESCO, UNICEF i UNDP), Kraljevina Švedska i USAID. U partnerstvu sa UNICEF-om u BiH, UPSHIFT program u Bosni i Hercegovini implementira Humanitarna organizacija Genesis Project iz Banjaluke u partnerstvu sa udruženjem Laboratorium iz Tuzle. 

eUPSHIFT radionica je osmišljena kao trodnevni kamp sa nizom aktivnosti koje podstiču rast i razvoj mladih. U svom elektronskom obliku, eUPSHIFT radionica u Bosni i Hercegovini traje sedam dana i podrazumijeva rad i druženje sa mentorom od oko 90 minuta dnevno.  

UPSHIFT njeguje dva pristupa usmjerena na razvoj vještina te na društveno preduzetništvo, koji se nadovezuju jedan na drugi. Oba pristupa zasnovana su na HCD (Human-Centered Design) metodologiji i osmišljena tako da angažuju marginalizovane mlade ljude kao ko-kreatore rješenja, a ne samo kao korisnike usluga. 

Pristupi u UPSHIFTu mogu biti usmjereni na probleme (npr. adaptacije klimatskim promjenama, rješenja za vodu i sanitacije i sl.) ili na mlade kako bi oni sami birali probleme koji najviše utiču na njih i njihove zajednice. Kroz eUPSHIFT radionice, mladi uče o društvenim inovacijama te uz  mentorstvo i inkubaciju i finansijsku podršku razvijaju vještine i resurse potrebne za identifikaciju problema u lokalnim zajednicama i pronalaženja rješenja za njih.  

Šta UPSHIFT nudi mladima?

UPSHIFT je odlična prilika za tinejdžere koji primjećuju probleme u svojoj lokalnoj zajednici i žele nešto promijeniti, ali nisu baš sigurni kako. Na eUPSHIFT radionici, timovi mladih sa svojim mentorima istražuju, analiziraju, uče i planiraju kako bi smislili najbolje rješenja za problem koji mladima smeta. Na kraju svake eUPSHIFT radionice, timovi svoja rješenja predstavljaju stručnom žiriju. Članovi žirija odlučuju koje ideje će biti finansirane grant sredstvima kao mali UPSHIFT projekti i implementirane uz podršku UPSHIFT osoblja kao lokalne inicijative.  

Zvuči zanimljivo? Pridružite nam se i pratite naše stranice na IG ili FB, pišite nam ili nam pomozite da što više mladih čuje za sjajni UPSHIFT program! Detaljna pravila za učešće u eUPSHIFT radionici nalaze se na ovoj stranici.  

Faze UPSHIFT programa

Pravila za učešće u eUPSHIFT radionici

U nekim eUPSHIFT radionicama mogu učestvovati mladi iz cijele BiH, a u drugim mladi iz pojedinih dijelova države. Ovakav pristup omogućava UPSHIFT timu da kontaktira sa većim brojem mladih, organizujući radionicu za radionicom, te da pronađe marginalizovane tinejdžere koji rijetko imaju priliku da se prijave za slične aktivnosti.

Svi mladi uzrasta od 13 do 19 godina mogu se prijaviti za eUPSHIFT radionicu koja obuhvata geografsko područje u kojem oni žive. Starosna granica je fleksibilna za osobe sa smetnjama u razvoju. UPSHIFT program usmjeren je i na djevojčice i na dječake. Posebno se ohrabruju mladi iz ugroženih grupa (npr. osobe sa invaliditetom, romska populacija, mladi u selima, pripadnici LGBT+ populacije itd.) da se prijave za učešće u UPSHIFT programu.

Prijava se vrši za tim od 3 do 5 članova/ica i putem UPSHIFT web-stranice. Maloljetne osobe treba da imaju dozvolu roditelja za učešće u radionici. Za učešće na eUPSHIFT radionici potrebna je internet konekcija i uređaj (npr. jedan računar za cijeli tim, ili telefon za svakog člana/icu tima).

Tokom ispunjavanje prijave, zadatak svakog tima je da imenuje i predstavi problem koji želi riješiti. Pored toga, želimo da nam navedete i jednu „ličnu priču“ – kako i na koji način je taj problem uticao na vas ili nekoga koga poznajete. U ovoj fazi ne tražimo rješenje, već samo dobro objašnjen problem koji vaš tim želi riješiti.

Žiri će pregledati svaku pristiglu prijavu te napraviti prvu selekciju od 15 do 20 timova sa kojima će UPSHIFT tim obaviti online intervju. Nakon toga se vrši selekcija deset timova koji će učestvovati na eUPSHIFT radionici. O ovoj odluci svi timovi će biti obaviješteni najmanje 10 dana prije početka radionice, kada će im biti dodijeljen i UPSHIFT mentor/ica. Na eUPSHIFT radionici vas očekuje intenzivan rad, ali i zabavno druženje. Svi timovi će naučiti kako da prepoznaju, analiziraju i rješavaju probleme u svom okruženju. Pet timova čije ideje žiri odabere za realizaciju dobiće grant sredstva i podršku UPSHIFT tima za provođenje svog malog projekta.