DETALJNA PRETRAGA KROZ eUPSHIFT PROJEKTE

UPSHIFT / eUPSHIFT
Izaberi (e)UPSHIFT
eUPSHIFT
ENTITET
Izaberi entitet
Lokacija - Entitet
GRAD
OSVOJILI GRANT
Izaberi...
Dobitnici granta
TEMATSKI TAGOVI
Izaberi tagove
Tags
Više

1.

Kako bismo mogli navesti stanovnike opštine Kalinovik da koriste obnovljive izvore energije (sunčeva energija)?

Kalinovik

1.

Kako bismo mogli prevenirati sajber nasilje kod djece osnovnoškolskog uzrasta?

Trebinje

1.

Kako bismo mogli motivirati učenike Velike Kladuše da se više brinu o svom tijelu u cilju preveniranja i tretiranja pretilosti?

Velika Kladuša

1.

Kako bismo mogli edukovati mlade da učestvuju u izbornom procesu?

Veliko Čajno / Visoko

1.

Kako bismo mogli doprinijeti razvijanju proaktivnosti i volonterskog duha kod mladih?

Mostar

1.

Kako bismo mogli učenicima SMŠM obezbijediti adekvatnu medicinsku praksu?

Mostar