GENERALNO FINANSIJE

PLAN AKCIJE

Identifikacija ključnih aktivnosti

U ovom prvom koraku bitno je da identifikujete sve aktivnosti koje su ključne za realizaciju vašeg projekta. Skupa s timom na papiru napišite okvirno aktivnosti koje želite realizirati. Razmislite.. da li su to sve aktivnosti koje planirate? Da li se te aktivnosti mogu razložiti dalje na manje aktivnosti?

Raspodjela zadataka u timu

Dodijeliti zadatak članu tima koji će biti zadužen za određenu aktivnost. Moguće je da više od jedne osobe rade na toj aktivnosti, ali je uvijek samo jedan osoba odgovorna za kompletiranje iste.

Postavka vremenskog okvira

Postavite vremenski okvir (početni datum i krajnji datum). Kada ćete započeti aktivnost? Kada ćete završiti aktivnost? Zapišite sve ključne aktivnosti u kalendar koji ćete postaviti na zid, ali i u svoj e-kalendar.

Resursi

Procijenite koji su resursi potrebni (troškovi i vještine, vrijeme članova tima) kako bi se aktivnosti izvršile. Resurse možeš obezbijediti kroz grant koji ti Genesis daje ili kroz pomoć od strane zajednice, prijatelja, roditelja, napraviti sami itd.

Praćenje progresa

Kako bi imali uvid u razvoj projekta važno je da redovno pratite i bilježite status aktivnosti koje ste u okviru projekta planirali. Praćenje progresa projekta omogućava vam da realno sagledate u kojoj fazi projekta se nalazite i koje je korake potrebno obaviti kako biste prebrodili izazove.

Kako bi vježbali pravljenje plana akcije, preuzmi ovu tabelu i pratite video kako da je pravilno popunite.

POJMOVNIK

Spisak svih tvojih prihoda i rashoda

Ukupan novac koji trebate odvojiti u vašem budžetu: neto iznos (koji je osoba koju ste angažovali tražila za uslugu) plus porez koji se plaća državi. (Za tačnu kalkulaciju konsultovati Genesis kancelariju). 

Račun koji ku banci ima fizička ili pravna osoba, a jedina je razlika naspram primjerice tekućeg računa to to je devizni u stranoj valuti.

Elektronsko bankarstvo sistem koji omogućava da se putem Interneta pristupi banci nezavisno od vremena rada banke, 24 časa dnevno.

Faktura ili račun je poslovni dokument izdat od strane prodavca kupcu.

Fiskalni račun je račun koji dobijamo pri kupovini neke robe. 

 Grant (ili grantna sredstva) je novac koji služi isključivo za realizaciju planiranih aktivnosti, a koji vam daje neka organizacija, donator ili sponzor.

Finansijska pismenost podrazumijeva da osoba uspješno ovlada vještinom razumijevanja funkcionisanja toka novca, da uz pomoć nje zna gdje da do novca dođe, na koji način da ga potroši i kako da ga uloži.

Mobilno bankarstvo odnosi se na koritenje pametnog telefona za obavljanje internetskog bankarstva.

Novac koji osoba koju ste angažovali (psiholog, ljekar, glumac, i sl.) na kraju primi na svoj bankovni račun nakon obavljenog posla. Ali to nije iznos koji trebate odvojiti u svom budžetu! Iznos koji trebate odvojiti zovemo bruto.

Potrošačku korpe čine minimalni troškovi života četvoročlane porodice (roditelji i dvoje djece) pod pretpostavkom da je jedno dijete srednjoškolac, a drugo osnovac. Pokrivenost potrošačke korpe prosječnom platom je 46,22%.

Svako primanje u vidu novca ili robe.

Svaki trošak ili izdatak koji imaš.

Štednja znači čuvanje i odlaganje materijalnih dobara i novca.

Račun s posebnom namjenom da pomogne klijentu banke da na njemu sklaqdišti/čuva odnosno štedi novac.

Račun koji u banci ima fizičko ili pravno lice.

Zvaničan i potpisan i obavezujući dogovor koji postiže dvoje ili više ljudi.