Radionica finansijske pismenosti

Sadržaj radionice

5%

Pojmovi iz svijeta finansija #1 💰💰💰

Nakon ove radionice obećavamo vam da nikada više nećete se morati uhvatiti za glavu kada vam neko spomene neki egzotični pojam iz svijeta finansija! … pa barem onih osnovnih. Pa krenimo! 😁

Grant (ili grantna sredstva) je novac koji služi isključivo za realizaciju planiranih aktivnosti, a koji vam daje neka organizacija, donator ili sponzor.

Novac može biti keš (još se kaže i gotovina, kao npr. pare u novčaniku). Ako ga tako koristite, kad odete u prodavnicu i platite novčanicama ili kovanicama, onda kažemo da plaćate gotovinom ili u kešu

Novac možemo čuvati i u banci, na bankovnom računu (još se zove tekući račun). Ako nešto plaćamo karticom, ili pomoću virmana tj. uplatnice u banci ili elektronski preko aplikacije ili programa, onda imamo žiralno plaćanje (sa jednog bankovnog računa na drugi).

Budžet je zbir svih sredstava, odnosno ukupna suma novca, koju imate na raspolaganju za nešto. Na primjer, sav tvoj džeparac za jedan mjesec je tvoj mjesečni budžet, a 3000 KM je budžet za vaš UPSHIFT projekat.

Budžetska tabela je plan za trošenje novca iz budžeta, koji je usklađen sa planom za realizaciju aktivnosti. Na primjer, ako sebi odrediš (aktivnost) da ćeš svaki dan u školi kupovati sebi sok, a u petak izaći sa društvom u park i jesti grickalice, u tvojoj budžetskoj tabeli bi pisalo:

Sok: 5 (dan) x 1 KM (cijena soka) = 5 KM za jednu sedmicu   

Grickalice (štapići, keks): 1 (dan) x 3 KM (cijena grickalica) = 3 KM za petak

Budžetska tabela

 

15%

Kako se pravi budžetska tabela?

OK… shvatam sve ovo.. ali kako se pravi ta budžetska tabela? 🤨

Ne tražite dalje odgovor je tu pred vama!

 1. Pogledate svoj plan aktivnosti (šta želite organizovati ili uraditi i kad), i onda se pitate “Šta nam je sve potrebno da nabavimo ili pripremimo za ovu aktivnost i do kad?”.
  Plan aktivnosti
 2. Napravite spisak svega što vam je potrebno.
 3. Stvari sa spiska grupišete prema tome da li ih možete nabaviti na jednom mjestu (npr. papiri, olovke, bojice i markeri idu u jednu grupu jer se sve to može kupiti u knjižari, a onda štampanje postera, bedževa i majica ide u drugu grupu jer se to sve može napraviti u štampariji); ove grupe se zovu budžetske stavke ili linije.
 4. Odredite koliko vam je čega potrebno, količine (npr. 10 majica, 20 bedževa itd.).
 5. Izračunate koliko će vam novca biti potrebno za svaku stavku (knjižaru, štampariju itd.).

 

Ovdje je primjer plana aktivnosti i budžetske tabele na kojima možete vježbati, a za svoj projekat ćete dobiti poseban plan i budžetsku tabelu. 

30%

Troškovi na UPSHIFT projektu

Troškovi koje možete platiti kroz svoj UPSHIFT projekat:

 • Materijale za aktivnosti
 • Trošak za komunikaciju (npr. dopunu)
 • Trošak prevoza za neku aktivnost
 • Hranu, osvježenje
 • Štampanje majica, bedževa, postera itd.
 • Honorar za stručno lice koje će npr. voditi radionicu, dizajnirati nešto, snimiti i napraviti video itd.

Troškovi koje ne smijete platiti kroz svoj UPSHIFT projekat:

 • Alkohol i opijati
 • Bilo šta što nije odobrio Genesis Project

A sada par vježbica 😊

 

40%

Promocija projekta

Na šta treba da pazimo kad nešto štampamo ili objavljujemo?

“Branding” (ili pravila o objavljivanju i logotipima) je jako važan, jer naši donatori žele da logotipi svih organizacija budu jasno istaknuti, prema pravilima za objavljivanje. Prije objavljivanja bilo čega (postova na društvenim mrežama, tekstova i sl.) i prije štampanja bilo čega (postera, flajera, majica, bedževa, maski itd.) svaku pripremu za štampu potrebno je poslati Genesis Project-u na pregled i odobravanje.

Pojmovi iz svijeta finansija #2 💰💰💰​

Pravna lica su firme, organizacije, prodavnice itd. koje su registrovane i posluju u BiH.

Fizička lica su pojedinci, osobe koje se zapošljavaju ili rade honorarno.

Svako pravno lice ima svoj identifikacioni broj koji se zove JIB ili PIB, a svako fizičko lice ima svoj identifikacioni broj koji se zove JMBG. Svako pravno lice posjeduje potvrdu o registraciji na kojoj se nalazi JIB tog pravnog lica, kao što fizička lica imaju rodni list.

Račun služi kao dokaz da je usluga izvršena ili proizvod dostavljen, a novac za njih uplaćen. Računom se pravda tj. dokazuje trošenje novca. Račun je obično fiskalni, iz fiskalne kase, a njega prati i faktura ukoliko je zatražimo.

Faktura je račun na velikom papiru formata A4, na kojem su svi podaci o tome šta se kupuje, ko kupuje od koga, na koji broj bankovnog računa se novac uplaćuje, datum, potpis zaposlenog lica i pečat pravnog lica tj. firme. 

Svako pravno lice mora da izdaje račun. Fizička lica ne mogu izdati račun, nego se njima plaća po ugovoru kojeg potpisuju sa Genesis Project-om.

Istražimo tržište, vidimo gdje sve možemo nabaviti neke stvari ili usluge, uporedimo im cijene i pronađemo gdje su cijene najniže. U džeparcu možeš da odvajaš dio koji “sakriješ” od sebe i čuvaš, dok ne skupiš koliko ti treba, u kasici ili na štednom računu u banci.

60%

Testiraj svoje znanje - Križaljka

70%

Presjek video

80%

Nabavke u UPSHIFT projektu

A sada smo došli do onog velikog pitanja: Kako će izgledati vaše nabavke, tj. trošenje novca iz granta u UPSHIFT projektu?

U UPSHIFT projektu, sva plaćanja vrši Genesis Project, žiralno, nakon preuzete robe ili izvršene usluge, kada dobijemo račun. Veoma je važno naglasiti da ne možemo ništa platiti unaprijed, nego samo nakon preuzete robe ili izvršene usluge.

Ispod smo objasnili procedure koje ćete pratiti u svojim UPSHIFT projektima, a crvenim smo označili korake koji su vaši zadaci.

U UPSHIFT projektu, vaši zadaci će biti da:
 1. Ispišete plan za provođenje svojih aktivnosti (odredite šta ćete uraditi i kad),
 2. Isplanirate budžet u budžetskoj tabeli, po budžetskim linijama, tako da on odgovara vašem planu za provođenje aktivnosti,
 3. Istražite prodavnice, štamparije itd. koje se nalaze u vašem mjestu i tako saznate gdje se sve može nabaviti to što vam je potrebno,
 4. Javite UPSHIFT timu u Genesis Project-u šta ste saznali, šta planirate kupiti i do kada, kako bi Genesis Project preuzeo dalje dogovaranje o nabavkama.
Ukoliko se iz jedne budžetske linije plaća iznos manji od 99 KM:
 1. Odete u trgovinu i dogovorite žiralno plaćanje; trgovina će vam tražiti potvrdu o registraciji Genesis Project-a zbog JIB broja,
 2. Odaberete robu i onda vam trgovina izda račun i fakturu na Genesis Project, a vi javite UPSHIFT timu da ste dobili račun i fakturu,
 3. Genesis Project plati taj iznos sa fakture i računa.

Ukoliko se iz jedne budžetske linije plaća iznos veći od 99 KM:

 1. Istražite gdje sve možete kupiti to što vam treba; potrebno je da pronađete najmanje tri trgovine ili firme koje vam mogu to nabaviti ili napraviti,
 2. Napravite spisak stvari koje želite kupiti i njihovih količina,
 3. Taj spisak pošaljete Genesis Project-u koji ga stavlja u jedan dokument, zahtjev za ponudu; zahtjev za ponudu se šalje onim firmama koje ste pronašli, u kojima je moguće nabaviti to što se traži, prikupljaju se ponude tj. cijene od svih firmi i one se porede, da bi se ustanovilo koja ponuda je najpovoljnija i najbolja, bira se jedna firma i od nje se poručuju proizvodi.

Ukoliko se angažuje saradnik, honorarno:

 1. Vi napišete spisak zadataka za koji će taj saradnik biti angažovan;
 2. Ovaj spisak pošaljete Genesis Project-u koji ga stavlja u jedan ugovor za saradnika;
 3. Saradnik i Genesis Project potpisuju ugovor;
 4. Saradnik obavi sve zadatke navedene u ugovoru;
 5. Genesis Project isplati ugovoreni iznos saradniku.

Ukoliko kroz projekat nabavite neku opremu koja će trajati tj. biti korištena i nakon vašeg projekta, potrebno je da nju “predamo” vašoj školi u vlasništvo. Ovo radimo pomoću dokumenta koji se zove otpremnica, kojeg škola potpisuje sa Genesis Project-om.

100%