6.

IME / BROJ TIMA

Green Team

BROJ ČLANOVA/ICA

5

IMENA ČLANOVA / ČLANICA

Jasmina Halkić, Emina Kudić, Dalila Halilagić, Almedina Dizdarević, Sanjin Sulić

LOKACIJA

Bihać, Vikići

DEFINISANI PROBLEM NA RADIONICI

Kako bismo mogli urediti naše školsko dvorište da bude poticajno za mlade?

Produktivnost , Prostor, Škola

MENTOR / MENTORICA

DOBITNICI GRANTA

NE

BOARD TIMA (MIRO / FIZIČKI)

VIDEO (PROJEKAT/IZJAVA)

NAZIV PROJEKTA

Uređenje školskog dvorišta

GALERIJA (AKTIVNOSTI / MIRO BOARD)

OPIS PROJEKTA

Školsko dvorište nije uređeno i nije poticajno za mlade.

LINK NA PROJEKAT

(e)UPSHIFT PODRŽAN / REALIZOVAN

Šesti eUPSHIFT – ostvaren je uz finansijsku podršku USAID.

Projekat realizovalo udruženje Genesis Project, Banja Luka.