3.

IME / BROJ TIMA

1

BROJ ČLANOVA/ICA

3

IMENA ČLANOVA / ČLANICA

Jovana Kasalović, Sofija Tepić, Irina Džanić

LOKACIJA

Banja Luka

DEFINISANI PROBLEM NA RADIONICI

Kako bismo mogli dati doprinos uključivanju djece s poteškoćama u razvoju u društvo?

Inkluzija, Poteškoće u razvoju

MENTOR / MENTORICA

DOBITNICI GRANTA

NE

BOARD TIMA (MIRO / FIZIČKI)

VIDEO (PROJEKAT/IZJAVA)

-

NAZIV PROJEKTA

Uključivanju djece s poteškoćama u razvoju u društvo

GALERIJA (AKTIVNOSTI / MIRO BOARD)

OPIS PROJEKTA

-

LINK NA PROJEKAT

-

(e)UPSHIFT PODRŽAN / REALIZOVAN

Treći  eUPSHIFT – ostvaren je uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Švedske.

Projekat realizovalo udruženje Genesis Project, Banja Luka.