6.

IME / BROJ TIMA

Mladost Krasulje

BROJ ČLANOVA/ICA

4

IMENA ČLANOVA / ČLANICA

Kenan Jodanović, Omer Musić, Tarik Jodanović, Amer Maslić

LOKACIJA

Ključ, Krasulje

DEFINISANI PROBLEM NA RADIONICI

Kako bismo mogli smanjiti diskriminaciju prema drugačijima?

Diskriminacija, Edukacija, Međureligijska tolerancija, Mladi

MENTOR / MENTORICA

DOBITNICI GRANTA

NE

BOARD TIMA (MIRO / FIZIČKI)

VIDEO (PROJEKAT/IZJAVA)

NAZIV PROJEKTA

Smanjenje diskriminacije

GALERIJA (AKTIVNOSTI / MIRO BOARD)

OPIS PROJEKTA

Nedovoljna podrška i mržnja prema drugačijima sa nacionalne, religijske ili neke druge strane.

LINK NA PROJEKAT

(e)UPSHIFT PODRŽAN / REALIZOVAN

Šesti eUPSHIFT – ostvaren je uz finansijsku podršku USAID.

Projekat realizovalo udruženje Genesis Project, Banja Luka.