1.

IME / BROJ TIMA

IV Osnovna škola Mostar

BROJ ČLANOVA/ICA

4

IMENA ČLANOVA / ČLANICA

Nejla Kazazić, Sarah Zlomušica, Nejra Milišić, Ira Džemat

LOKACIJA

Mostar

DEFINISANI PROBLEM NA RADIONICI

Kako bismo mogli doprinijeti razvijanju proaktivnosti i volonterskog duha kod mladih?

Mladi, Volonterizam

MENTOR / MENTORICA

DOBITNICI GRANTA

NE

BOARD TIMA (MIRO / FIZIČKI)

VIDEO (PROJEKAT/IZJAVA)

NAZIV PROJEKTA

Razvoj proaktivnosti i volonterskog duha kod mladih

GALERIJA (AKTIVNOSTI / MIRO BOARD)

OPIS PROJEKTA

LINK NA PROJEKAT

(e)UPSHIFT PODRŽAN / REALIZOVAN

Prvi UPSHIFT – ostvaren je uz finansijsku podršku USAID.

Projekat realizovalo udruženje Genesis Project, Banja Luka.