5.

IME / BROJ TIMA

Find a way

BROJ ČLANOVA/ICA

5

IMENA ČLANOVA / ČLANICA

Aleksandra Vasiljević, Bojana Melezović, Višnja Kikić, Angelina Ristić, Aleksa Pantić

LOKACIJA

Šekovići

DEFINISANI PROBLEM NA RADIONICI

Kako bismo mogli urediti prostor za vannastavne aktivnosti te podstaći mlade da aktivno učestvuju u njima?

Mladi, Razvoj vještina, Škola, Uređenje

MENTOR / MENTORICA

DOBITNICI GRANTA

NE

BOARD TIMA (MIRO / FIZIČKI)

VIDEO (PROJEKAT/IZJAVA)

NAZIV PROJEKTA

Radionice za mlade

GALERIJA (AKTIVNOSTI / MIRO BOARD)

OPIS PROJEKTA

LINK NA PROJEKAT

(e)UPSHIFT PODRŽAN / REALIZOVAN

Peti eUPSHIFT – ostvaren je uz finansijsku podršku USAID.

Projekat realizovalo udruženje Genesis Project, Banja Luka.