4.

IME / BROJ TIMA

LEGA

BROJ ČLANOVA/ICA

4

IMENA ČLANOVA / ČLANICA

Luka Oroz, Antonio Šimunić, Gabrijela Krajina, Ewald Stanić

LOKACIJA

Fojnica

DEFINISANI PROBLEM NA RADIONICI

Kako bismo mogli pomoći mladima da se aktiviraju u problemu o nezdravoj prehrani?

Ishrana/prehrana, Mladi, Zdravlje

MENTOR / MENTORICA

DOBITNICI GRANTA

NE

BOARD TIMA (MIRO / FIZIČKI)

VIDEO (PROJEKAT/IZJAVA)

NAZIV PROJEKTA

Problem nezdrave prehrane

GALERIJA (AKTIVNOSTI / MIRO BOARD)

OPIS PROJEKTA

-

LINK NA PROJEKAT

-

(e)UPSHIFT PODRŽAN / REALIZOVAN

Četvrti eUPSHIFT – ostvaren je uz finansijsku podršku Kraljevine Švedske.

Projekat realizovalo udruženje Genesis Project, Banja Luka.