1.

IME / BROJ TIMA

Mostari zdravlja

BROJ ČLANOVA/ICA

5

IMENA ČLANOVA / ČLANICA

Merima Kurtović, Adna Tunović, Aja El Gaher, Lamija Šator, Amina Karadža

LOKACIJA

Mostar

DEFINISANI PROBLEM NA RADIONICI

Kako bismo mogli učenicima SMŠM obezbijediti adekvatnu medicinsku praksu?

Praktično obrazovanje

MENTOR / MENTORICA

DOBITNICI GRANTA

DA

BOARD TIMA (MIRO / FIZIČKI)

VIDEO (PROJEKAT/IZJAVA)

NAZIV PROJEKTA

Primjena vještina stečenih kroz predmete praktične nastave (Servisno učenje)

GALERIJA (AKTIVNOSTI / MIRO BOARD)

OPIS PROJEKTA

LINK NA PROJEKAT

(e)UPSHIFT PODRŽAN / REALIZOVAN

Prvi UPSHIFT – ostvaren je uz finansijsku podršku USAID.

Projekat realizovalo udruženje Genesis Project, Banja Luka.