6.

IME / BROJ TIMA

Ekonomisti u aktivi

BROJ ČLANOVA/ICA

5

IMENA ČLANOVA / ČLANICA

Aleksandra Dukić, Džejlana Bolić, Marija Čiča, Jelena Banjac, Amela Nukić

LOKACIJA

Bosanski Petrovac

DEFINISANI PROBLEM NA RADIONICI

Kako bismo mogli pomoći srednjoškolcima da imaju praksu?

Edukacija, Mladi, Razvoj vještina

MENTOR / MENTORICA

DOBITNICI GRANTA

NE

BOARD TIMA (MIRO / FIZIČKI)

VIDEO (PROJEKAT/IZJAVA)

NAZIV PROJEKTA

Praksa za srednjoškolce

GALERIJA (AKTIVNOSTI / MIRO BOARD)

OPIS PROJEKTA

Srednjoškolci u ekonomskoj školi nemaju pordšku i prilike za sticanje praktičnih iskustava.

LINK NA PROJEKAT

(e)UPSHIFT PODRŽAN / REALIZOVAN

Šesti eUPSHIFT – ostvaren je uz finansijsku podršku USAID.

Projekat realizovalo udruženje Genesis Project, Banja Luka.