6.

IME / BROJ TIMA

Biciklistički Orlovi

BROJ ČLANOVA/ICA

4

IMENA ČLANOVA / ČLANICA

Hamza Delić, Ammar Jašarević, Amina Beganović, Muris Odobašić

LOKACIJA

Bihać

DEFINISANI PROBLEM NA RADIONICI

Kako bismo mogli povećati upotrebu bicikala u našem gradu?

Prijevoz, Škola

MENTOR / MENTORICA

DOBITNICI GRANTA

NE

BOARD TIMA (MIRO / FIZIČKI)

VIDEO (PROJEKAT/IZJAVA)

NAZIV PROJEKTA

Povećanje upotrebe bicikala u gradu

GALERIJA (AKTIVNOSTI / MIRO BOARD)

OPIS PROJEKTA

Kod naše škole ne postoji parking mjesto za bicikle.

LINK NA PROJEKAT

(e)UPSHIFT PODRŽAN / REALIZOVAN

Šesti eUPSHIFT – ostvaren je uz finansijsku podršku USAID.

Projekat realizovalo udruženje Genesis Project, Banja Luka.