1.

IME / BROJ TIMA

Medijski lavirint

BROJ ČLANOVA/ICA

3

IMENA ČLANOVA / ČLANICA

Tijana Katanić, Jovana Božić, Ivana Šušak

LOKACIJA

Doboj

DEFINISANI PROBLEM NA RADIONICI

Kako bismo mogli da srednjoškolce bolje informišemo o medijskoj pismenosti?

Mediji

MENTOR / MENTORICA

DOBITNICI GRANTA

DA

BOARD TIMA (MIRO / FIZIČKI)

VIDEO (PROJEKAT/IZJAVA)

NAZIV PROJEKTA

Medijska pismenost kod mladih

GALERIJA (AKTIVNOSTI / MIRO BOARD)

OPIS PROJEKTA

LINK NA PROJEKAT

(e)UPSHIFT PODRŽAN / REALIZOVAN

Prvi UPSHIFT – ostvaren je uz finansijsku podršku USAID.

Projekat realizovalo udruženje Genesis Project, Banja Luka.