5.

IME / BROJ TIMA

Sigurni kutak

BROJ ČLANOVA/ICA

3

IMENA ČLANOVA / ČLANICA

Sara Perić, Kristina Aćimović, Ana Erak

LOKACIJA

Zvornik

DEFINISANI PROBLEM NA RADIONICI

Kako da djeca sa smetnjama u razvoju imaju više prilika i podrške za učenje?

Mladi, Poteškoće u razvoju

MENTOR / MENTORICA

DOBITNICI GRANTA

NE

BOARD TIMA (MIRO / FIZIČKI)

VIDEO (PROJEKAT/IZJAVA)

NAZIV PROJEKTA

Kreativne radionice

GALERIJA (AKTIVNOSTI / MIRO BOARD)

OPIS PROJEKTA

LINK NA PROJEKAT

(e)UPSHIFT PODRŽAN / REALIZOVAN

Peti eUPSHIFT – ostvaren je uz finansijsku podršku USAID.

Projekat realizovalo udruženje Genesis Project, Banja Luka.