1.

IME / BROJ TIMA

Photomath

BROJ ČLANOVA/ICA

4

IMENA ČLANOVA / ČLANICA

Sandi Gazić, Denis Sijamija, Dženan Isak, Nedim Mujagić

LOKACIJA

Bugojno

DEFINISANI PROBLEM NA RADIONICI

Kako bismo podigli svijest među ženama u Bugojnu i spriječili nasilje nad ženama

Nasilje

MENTOR / MENTORICA

DOBITNICI GRANTA

NE

BOARD TIMA (MIRO / FIZIČKI)

VIDEO (PROJEKAT/IZJAVA)

NAZIV PROJEKTA

Kako bismo podigli svijest među ženama u Bugojnu i spriječili nasilje nad ženama

GALERIJA (AKTIVNOSTI / MIRO BOARD)

OPIS PROJEKTA

LINK NA PROJEKAT

(e)UPSHIFT PODRŽAN / REALIZOVAN