1.

IME / BROJ TIMA

Game Changers

BROJ ČLANOVA/ICA

5

IMENA ČLANOVA / ČLANICA

Sajra Bešo, Ivana Bralo, Haris Sadibašić, Sabaheta Fafulović, Emin Šahdan

LOKACIJA

Vitez

DEFINISANI PROBLEM NA RADIONICI

Kako bismo mogli unaprijediti obrazovanje romske djece/mladih u Vitezu

Inkluzija

MENTOR / MENTORICA

DOBITNICI GRANTA

NE

BOARD TIMA (MIRO / FIZIČKI)

VIDEO (PROJEKAT/IZJAVA)

NAZIV PROJEKTA

Kako bismo mogli unaprijediti obrazovanje romske djece/mladih u Vitezu

GALERIJA (AKTIVNOSTI / MIRO BOARD)

OPIS PROJEKTA

LINK NA PROJEKAT

(e)UPSHIFT PODRŽAN / REALIZOVAN