1.

IME / BROJ TIMA

Innovation Werehouse

BROJ ČLANOVA/ICA

5

IMENA ČLANOVA / ČLANICA

Hana Turudič, Emra Vrebac, Hana Vunić, Elma Gromila, Amina Hodžić

LOKACIJA

Jajce

DEFINISANI PROBLEM NA RADIONICI

Kako bismo mogli postići pravilno primjenjivanje kodeksa oblačenja u školama

Škola

MENTOR / MENTORICA

DOBITNICI GRANTA

NE

BOARD TIMA (MIRO / FIZIČKI)

VIDEO (PROJEKAT/IZJAVA)

NAZIV PROJEKTA

Kako bismo mogli postići pravilno primjenjivanje kodeksa oblačenja u školama

GALERIJA (AKTIVNOSTI / MIRO BOARD)

OPIS PROJEKTA

LINK NA PROJEKAT

(e)UPSHIFT PODRŽAN / REALIZOVAN