1.

IME / BROJ TIMA

Dea Flores

BROJ ČLANOVA/ICA

5

IMENA ČLANOVA / ČLANICA

Nađa Nezirević, Rania Zukanović, Senida Be

LOKACIJA

Mostar

DEFINISANI PROBLEM NA RADIONICI

Kako bismo mogli poboljšati nastavni proces kroz promociju prirodnih, antibakterijskih sredstava

Praktično obrazovanje

MENTOR / MENTORICA

DOBITNICI GRANTA

DA

BOARD TIMA (MIRO / FIZIČKI)

VIDEO (PROJEKAT/IZJAVA)

NAZIV PROJEKTA

Kako bismo mogli poboljšati nastavni proces kroz promociju prirodnih, antibakterijskih sredstava

GALERIJA (AKTIVNOSTI / MIRO BOARD)

OPIS PROJEKTA

LINK NA PROJEKAT

(e)UPSHIFT PODRŽAN / REALIZOVAN