1.

IME / BROJ TIMA

Ključki borovi

BROJ ČLANOVA/ICA

2

IMENA ČLANOVA / ČLANICA

Adis Zukanović, Lamija Muslimović, Amina Bećirević, Džana Hadžić, Amanda Medanović

LOKACIJA

Ključ

DEFINISANI PROBLEM NA RADIONICI

Kako bismo mogli motivisati srednjoškolce Ključa da se brinu o zaštiti i značaju šuma

Ekologija

MENTOR / MENTORICA

DOBITNICI GRANTA

NE

BOARD TIMA (MIRO / FIZIČKI)

VIDEO (PROJEKAT/IZJAVA)

NAZIV PROJEKTA

Kako bismo mogli motivisati srednjoškolce Ključa da se brinu o zaštiti i značaju šuma

GALERIJA (AKTIVNOSTI / MIRO BOARD)

OPIS PROJEKTA

LINK NA PROJEKAT

(e)UPSHIFT PODRŽAN / REALIZOVAN