1.

IME / BROJ TIMA

TZO PT.2

BROJ ČLANOVA/ICA

4

IMENA ČLANOVA / ČLANICA

Olja Babić, Nevena Mirović, Anđela Milošević, Taša Stanković

LOKACIJA

Milići

DEFINISANI PROBLEM NA RADIONICI

Kako bismo dali doprinos povećanju konkurentnosti mladih iz Milića na tržištu rada

Mladi

MENTOR / MENTORICA

DOBITNICI GRANTA

DA

BOARD TIMA (MIRO / FIZIČKI)

VIDEO (PROJEKAT/IZJAVA)

NAZIV PROJEKTA

Kako bismo dali doprinos povećanju konkurentnosti mladih iz Milića na tržištu rada

GALERIJA (AKTIVNOSTI / MIRO BOARD)

OPIS PROJEKTA

LINK NA PROJEKAT

(e)UPSHIFT PODRŽAN / REALIZOVAN