5.

IME / BROJ TIMA

Izviđači

BROJ ČLANOVA/ICA

5

IMENA ČLANOVA / ČLANICA

Mihajlo Miković, Stefan Ćirović, Darko Gazdić, Lara Stikić, Željana Stikić

LOKACIJA

Rudo (Štrpci)

DEFINISANI PROBLEM NA RADIONICI

Kako bismo mogli da djeca imaju više prilika za kreativne i edukativne aktivnosti u prirodi u slobodno vrijeme?

Edukacija, Ekologija, Mladi

MENTOR / MENTORICA

DOBITNICI GRANTA

DA

BOARD TIMA (MIRO / FIZIČKI)

VIDEO (PROJEKAT/IZJAVA)

NAZIV PROJEKTA

Izviđačka sekcija

GALERIJA (AKTIVNOSTI / MIRO BOARD)

OPIS PROJEKTA

LINK NA PROJEKAT

(e)UPSHIFT PODRŽAN / REALIZOVAN

Peti eUPSHIFT – ostvaren je uz finansijsku podršku USAID.

Projekat realizovalo udruženje Genesis Project, Banja Luka.