5.

IME / BROJ TIMA

Sloga

BROJ ČLANOVA/ICA

5

IMENA ČLANOVA / ČLANICA

Luka Cvjetković, Nemanja Lukić, Aleksandar Smiljić, Srđan Pajić, Kojo Simeunović

LOKACIJA

Šamac

DEFINISANI PROBLEM NA RADIONICI

Kako bismo mogli edukovati mlade o lošem uticaju igara na sreću?

Edukacija, Mladi, Razvoj vještina

MENTOR / MENTORICA

DOBITNICI GRANTA

NE

BOARD TIMA (MIRO / FIZIČKI)

VIDEO (PROJEKAT/IZJAVA)

NAZIV PROJEKTA

Igre na sreću loše utiču na mlade

GALERIJA (AKTIVNOSTI / MIRO BOARD)

OPIS PROJEKTA

LINK NA PROJEKAT

(e)UPSHIFT PODRŽAN / REALIZOVAN

Peti eUPSHIFT – ostvaren je uz finansijsku podršku USAID.

Projekat realizovalo udruženje Genesis Project, Banja Luka.