5.

IME / BROJ TIMA

(Ne)kultura u kasabi

BROJ ČLANOVA/ICA

5

IMENA ČLANOVA / ČLANICA

Srđan Trifković, Marija Radojević, Iva Stojanović, Božidar Andrić, Teodora Jevđević

LOKACIJA

Višegrad

DEFINISANI PROBLEM NA RADIONICI

Kako bismo mogli organizovati festival kulture?

Kultura i umjetnosti, Mladi

MENTOR / MENTORICA

DOBITNICI GRANTA

DA

BOARD TIMA (MIRO / FIZIČKI)

VIDEO (PROJEKAT/IZJAVA)

NAZIV PROJEKTA

Festival kulture u Višegradu

GALERIJA (AKTIVNOSTI / MIRO BOARD)

OPIS PROJEKTA

LINK NA PROJEKAT

(e)UPSHIFT PODRŽAN / REALIZOVAN

Peti eUPSHIFT – ostvaren je uz finansijsku podršku USAID.

Projekat realizovalo udruženje Genesis Project, Banja Luka.