6.

IME / BROJ TIMA

Tim Osmijeh

BROJ ČLANOVA/ICA

4

IMENA ČLANOVA / ČLANICA

Hasan Šabić, Samed Mujić, Dilajla Velagić, Adin Musić

LOKACIJA

Bosanska Krupa

DEFINISANI PROBLEM NA RADIONICI

Kako bismo mogli pomoći mladima da pobjede depresiju i probleme sa manjkom samopouzdanja?

Mentalno zdravlje, Mladi

MENTOR / MENTORICA

DOBITNICI GRANTA

DA

BOARD TIMA (MIRO / FIZIČKI)

VIDEO (PROJEKAT/IZJAVA)

NAZIV PROJEKTA

Borba mladih protiv depresije

GALERIJA (AKTIVNOSTI / MIRO BOARD)

OPIS PROJEKTA

Depresija i manjak samopouzdanja se sve češće javljaju kod mladih, jer oni ne znaju kome da se obrate za pomoć i imaju pogrešnu sliku o psiholozima.

LINK NA PROJEKAT

(e)UPSHIFT PODRŽAN / REALIZOVAN

Šesti eUPSHIFT – ostvaren je uz finansijsku podršku USAID.

Projekat realizovalo udruženje Genesis Project, Banja Luka.