3.

IME / BROJ TIMA

7

BROJ ČLANOVA/ICA

3

IMENA ČLANOVA / ČLANICA

Pavle Lekić, Luka Đukanović, Nikola Đuranović

LOKACIJA

Mrkonjić Grad

DEFINISANI PROBLEM NA RADIONICI

Kako bismo mogli pružiti mladima alternativu u kulturi?

Kultura i umjetnosti

MENTOR / MENTORICA

DOBITNICI GRANTA

NE

BOARD TIMA (MIRO / FIZIČKI)

VIDEO (PROJEKAT/IZJAVA)

NAZIV PROJEKTA

Alternativa u kulturi

GALERIJA (AKTIVNOSTI / MIRO BOARD)

OPIS PROJEKTA

-

LINK NA PROJEKAT

-

(e)UPSHIFT PODRŽAN / REALIZOVAN

Treći  eUPSHIFT – ostvaren je uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Švedske.

Projekat realizovalo udruženje Genesis Project, Banja Luka.