Pravila učešća na UPSHIFT radionici

Na ovoj stranici možete pronaći sve detaljne informacije o UPSHIFT radionicama. Važno je znati da će svaki UPSHIFT biti usmjeren na jednu regiju Bosne i Hercegovine, te da se prijave onih koji ne žive u regiji koju obuvata trenutni UPSHIFT neće razmatrati. Ovaj pristup je bitan jer nam je cilj obuhvatiti što veći broj mladih i adolescenata i pružiti jednaku šansu za učešće svima. Stoga će, naravno, biti organizovano više od jednog UPSHIFT-a.

Ko može učestvovati?

Svi mladi između 13-19 godina koji žive u opštinama na koje se odnosi trenutni UPSHIFT. Program je orjentisan na oba pola jednako, bez ikakvih preferencija u korist djevojaka ili momaka. Posebno ohrabrujemo mlade i adolescente iz ugroženih grupa (osobe sa invaliditetom, romska populacija.) da se prijave za učešće.

Šta je potrebno za prijavu?

Prijava se vrši za tim od 3 do 5 članova i putem naše web-stranice. Pored toga, maloljetne osobe trebaju imati i dozvolu roditelja da mogu, ukoliko budu odabrani, prisustvovati UPSHIFT radionici – trodnevnom druženju sa mentorima i ekipom UPSHIFT BiH.

Šta aplikacija treba da sadrži?

Vaš je zadatak uočiti problem koji želite riješiti, te nam ga, kao tim, predstaviti. Pored toga, želimo da nam navedete i jednu „ličnu priču“ – kako i na koji način je taj problem uticao na vas ili nekoga koga poznajete. U ovoj fazi ne tražimo rješenje, samo dobro objašnjen problem koji vaš tim želi riješiti.

Šta slijedi nakon prijave?

Žiri će prije svega pregledati svaku pristiglu prijavu, te napraviti prvu selekciju od 15-20 timova sa kojima će se ekipa UPSHIFT BiH upoznati i obaviti intervju. Potom se vrši selekcija deset timova koji će učestvovati na UPSHIFT radionici. Odabrani timovi biti će telefonski obaviješteni o tome da su prošli 7-9 dana prije radionice. Na UPSHIFT radionici vas očekuje intenzivan rad, ali i zabavno druženje s mentorima. Svi timovi će naučiti kako da prepoznaju, analiziraju i rješavaju probleme u svom okruženju. Pet timova koji predstave rješenja za koje žiri procijeni da su u datom trenutku najpogodnija za realizaciju će dobiti po 3 000 KM da realizuju svoju ideju tokom naredna 3 mjeseca. U tome će im pomoći naši mentori i ekipa UPSHIFT BiH!