5.

IME / BROJ TIMA

Tragači za osmijehom

BROJ ČLANOVA/ICA

4

IMENA ČLANOVA / ČLANICA

Olja Babić, Taša Stanković, Nevena Mirović, Anđela Milovčević

LOKACIJA

Milići

DEFINISANI PROBLEM NA RADIONICI

Kako bismo mogli stvoriti prilike za kreativan rad i usavršavanje u našem mjestu?

Edukacija, Kultura i umjetnosti, Mladi

MENTOR / MENTORICA

DOBITNICI GRANTA

DA

BOARD TIMA (MIRO / FIZIČKI)

VIDEO (PROJEKAT/IZJAVA)

NAZIV PROJEKTA

Za osmijeh

GALERIJA (AKTIVNOSTI / MIRO BOARD)

OPIS PROJEKTA

LINK NA PROJEKAT

(e)UPSHIFT PODRŽAN / REALIZOVAN

Peti eUPSHIFT – ostvaren je uz finansijsku podršku USAID.

Projekat realizovalo udruženje Genesis Project, Banja Luka.