1.

IME / BROJ TIMA

NETA

BROJ ČLANOVA/ICA

4

IMENA ČLANOVA / ČLANICA

Nura Kulsum Suljović, Amina Spahović, Tarik-Alan tatarević, Emir Šabanović

LOKACIJA

Sarajevo

DEFINISANI PROBLEM NA RADIONICI

Kako bismo mogli uvesti kompostiranje u školama s kuhinjom

Ekologija

MENTOR / MENTORICA

DOBITNICI GRANTA

DA

BOARD TIMA (MIRO / FIZIČKI)

VIDEO (PROJEKAT/IZJAVA)

NAZIV PROJEKTA

Kako bismo mogli uvesti kompostiranje u školama s kuhinjom

GALERIJA (AKTIVNOSTI / MIRO BOARD)

OPIS PROJEKTA

LINK NA PROJEKAT

(e)UPSHIFT PODRŽAN / REALIZOVAN