1.

IME / BROJ TIMA

Banjalučanke

BROJ ČLANOVA/ICA

3

IMENA ČLANOVA / ČLANICA

Anja Banjac, Anabela Zrnić, Marija Milanković

LOKACIJA

Banja Luka

DEFINISANI PROBLEM NA RADIONICI

Kako bismo mogli prevenirati anksioznost i depresiju kod mladih od 15 do 20 godina

Mentalno zdravlje

MENTOR / MENTORICA

Amar velagić, mentor

DOBITNICI GRANTA

DA

BOARD TIMA (MIRO / FIZIČKI)

VIDEO (PROJEKAT/IZJAVA)

NAZIV PROJEKTA

Kako bismo mogli prevenirati anksioznost i depresiju kod mladih od 15 do 20 godina

GALERIJA (AKTIVNOSTI / MIRO BOARD)

OPIS PROJEKTA

LINK NA PROJEKAT

(e)UPSHIFT PODRŽAN / REALIZOVAN