1.

IME / BROJ TIMA

Deminutiv

BROJ ČLANOVA/ICA

2

IMENA ČLANOVA / ČLANICA

Nemanja Danojević, Maja Kitić, Katarina Ćelić, Marko Marčeta

LOKACIJA

Prnjavor

DEFINISANI PROBLEM NA RADIONICI

Kako bismo mlade s invaliditetom i psihofizičkim smetnjama u razvoju mogli uključiti u kulturno-društveni život zajednice Prnjavor

Inkluzija, Kultura i umjetnosti

MENTOR / MENTORICA

DOBITNICI GRANTA

DA

BOARD TIMA (MIRO / FIZIČKI)

VIDEO (PROJEKAT/IZJAVA)

NAZIV PROJEKTA

Kako bismo mlade s invaliditetom i psihofizičkim smetnjama u razvoju mogli uključiti u kulturno-društveni život zajednice Prnjavor

GALERIJA (AKTIVNOSTI / MIRO BOARD)

OPIS PROJEKTA

LINK NA PROJEKAT

(e)UPSHIFT PODRŽAN / REALIZOVAN