,

Kuća muzike — kuća ljubavi

Tim DEMINUTIV iz Prnjavora je jedan od pobjednika Prve zajedničke Upshift radionice Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, održane u Sarajevu u maju ove godine. Na radionici je učestvovalo oko stotinu mladih u dobi od 16 godina do 24 godine.

Tim Deminutiv je ukazao na problem svoje lokalne zajednice: Mladim osobama sa teškoćama u razvoju se ne pruža dovoljno prilika da se muzički edukuju.

Muzičke edukacije i koncerti se uglavnom održavaju prilagođeni osobama koje mogu neometano da učestvuju u tim radionicama, te se na taj način osobe sa teškoćama u razvoju isključuju iz tih aktivnosti, a nedostatak pristupa ovoj vrsti edukacija, te sam nedostatak bavljenja muzikom može dovesti do nedostatka samopouzdanja, socijalnih i drugih negativnih posljedica.
Muzičke radionice koje se održavaju u Domu kulture u Prnjavoru (zahvaljujući grantu sa 3. Upshif radionice) održavaju se u prostoriji koja je u Domu kulture na prvom spratu i taj program namijenjen je osobama koje ga mogu brzo savladati.

Nakon više situacija u kojima su se timu obraćali mladi sa teškoćama u razvoju da prisustvuju radionicama i odustajanja zbog različitih ograničenja, tim je prijavio problem na Prvoj zajedničkoj radionici BiH i Srbija. Kao jedni od pobjednika ove Upshift radionice, dobijeni grant su iskoristili za organizaciju upravo prilagođenih muzičkih radionica. U dogovoru sa Dnevnim centrom „Neven” (Udruženje roditelja djece sa smetnjama u fizičkom i psihičkom razvoju) iz Prnjavora, tim će realizovati seriju muzičkih radionica u svojim prostorijama.

Na sastanku koji je održan 13. jula u prostorijama Dnevnog centra „Neven“, prisustvovali su roditelji djece koji borave u centru. Sastanak je vodio Nemanja Danojević, član tima Deminutiv, na kojem je iznio informacije o planu realizacije projekta, kao i o tome koliko je muzika važna za razvoj mladih, te o važnosti prisustva muzike u odrastanju.

Dogovoreno je da će se susreti održavati u Dnevnom centru „Neven“ dva puta sedmično. Nakon serije muzičkih radionica, planiran je koncert – Pregled rada. Prvi susreti planirani su za 3. i 4. avgust 2023. u 11.00 časova.

Smatramo da će projekat biti uspješan, iz razloga što djeca izuzetno vole i uživaju u muzici, kao i u upoznavanju sa muzičkim instrumentima”, izjavila je Sanja Lazić iz Dnevnog centra „Neven“.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ZAVRŠENA 1. ZAJEDNIČKA UPSHIFT RADIONICA

IZDVOJENI BLOGOVI