05. - 12. juli 2020

1. eUPSHIFT u regiji

Prvi BH UPSHIFT pripreman je tokom pet mjeseci i trebalo je da se realizuje na Bjelašnici u martu. Pandemija je poremetila plan, ali ekipa Laboratoriuma iz Tuzle koja je zajedno sa UN agencijama vrijedno radila na projektu, već u maju odlučno je preuzela inicijativu i u mjesec dana uspješno transformisala metodologiju i model događaja u virtuelni, prvi eUPSHIFT.

1
problema
1
timova
1
rješenja
1
UČESNIK/CA
1
djevojaka
1
momaka
1
grantova
1
konvertibilnih maraka

Hana Džananović

Moje iskustvo sa prvom eUPSHIFT radionicom

Moj prvi susret sa UPSHIFTOM bio je kada sam vidjela poziv za prijavu projekata na društvenoj mreži. Nisam imala iskustva sa UPSHIFTOM do tad, ali su mi boje, dizajn i naziv djelovali interesantno tako da sam pročitala o čemu se radi.

 Ranije sam učestvovala u nekim radionicama i obukama za mlade lidere i osjetila sam da bi ovo moglo biti dobra prilika da u timu sa svojim kolegicama i kolegama radim na projektu. Uvijek rado radim u timu, a dopala mi se i ideja zajedničkog boravka i druženja na Bjelašnici i toga da se intenzivno posvetimo radu.

Predložila sam svojim kolegicama da formiramo tim i one su također bile zainteresirane i bacile smo se u potragu za kvalitetnom temom koja bi bila od značaja za nas, a i šire za našu zajednicu.

Timovi koji su učestovali i dobitnici granta!

TIM 1

Vernesa Bećirović, Ajša Hajradinović, Ernisa Ismaili

Kako bismo mogli edukovati mlade o pronalasku načina i alternativa u cilju sprečavanja nastanka mentalnih oboljenja.

Mentor: Adnan Rešić

TIM 3 (Dobitnici granta)

Elma Slabić, Nezir Škaljić, Selma Salman, Affan Saračević, Harun Kološ

Kako olašati proces karijernog savjetovanja i podići svijest o važnosti istog?

Mentor: Ibrahim Muzaferija

 

TIM 4 (Dobitnici granta)

Armin Babović, Šefika Mujić, Elda Duraković

Kako bismo mogli navesti mlade na području tuzlanske zajednice na bolje razumijevanje vršnjaka sa invaliditetom?

Mentorica: Edita Milišić

 

TIM 5

Lamija Redžepagić, Lejla Sukanović, Adna Islamović

Kako na zanimljiv način možemo zainteresovati, te informisati srednjoškolce o problemu diskriminacije nad mladima, kako bismo istu smanjili?

Mentorica: Aida Kadrić

 

TIM 6 (Dobitnici granta)

Tarik Rizvić, Ajdin Muračević, Eldar Musić, Murisa Kobilica

Kako bismo mogli uključiti (podstaći) učenike Tehničke škole u rad na smanjenju diskriminacije?

Mentorica: Vesna Marković

 

TIM 7 (Dobitnici granta)

Harun Bajrić, Mustafa Turalić, Anes Hadžiedhemović

Kako bismo mogli napraviti brži, jeftiniji i jednostavniji način dolaska do informacija mladima o javnom prevozu?

Mentor: Zlatko Jogunčić

TIM 8

Adi Zahirović, Arian Milicija, Imran Malatić, Enes Malatić

Kako bismo mogli animirati građane da bismo smanjili broj pasa lutalica u centru Visokog?

Mentor: Aldin Muratović

 

TIM 9 (Dobitnici granta)

Hana Džananović, Iman Haskić, Lana Kapetanović

Kako bismo mogli problem manjka kritičkog mišljenja kod mladih?

Mentor: Maid Begić

TIM 10

Amina Kurtić, Hajrudin Bajrić, Elvira Delić

Kako bismo mogli pomoći učenicima (ETŠ) s problemom neuređenosti školskog dvorišta?

Mentorica: Maja Pašalić